لیست قیمت آگهی ها

 

نوع آگهی قیمت (تومان)
معرفی اقامتگاه – آگهی معمولی (یک ماه) ۵۰ هزار تومان
معرفی اقامتگاه – آگهی ویژه (یک ماه) ۷۵ هزار تومان
معرفی رستوران و کافی شاپ – آگهی معمولی
(یک ماه)
۵۰ هزار تومان
معرفی رستوران و کافی شاپ – آگهی ویژه
(یک ماه)
۷۵ هزار تومان
آگهی کرایه خودرو – آگهی معمولی (یک ماه) ۵۰ هزار تومان
آگهی کرایه خودرو – آگهی ویژه (یک ماه) ۷۵ هزار تومان
معرفی راهنمای گردشگری – آگهی معمولی (یک ماه) ۳۰ هزار تومان
معرفی راهنمای گردشگری – آگهی ویژه (یک ماه) ۴۵ هزار توماننکته:

گاهی براساس شرایط مسافرتی ویا تصمیمات مدیریتِ سایت پکیج های رایگان ویا شرایط تخفیف درسایت اعلام می شود که دراین صورت برای همگان قابل استفاده خواهد بود (در محدوده زمانی معین).

همچنین به طورمعمول برای ارسال کنندگانی که بیش از ۴ماه آگهی خودرا تمدید کرده اند و یا بیش از ۴آگهی ارسال کرده اند بنهای تخفیفی قابل ملاحظه ای درنظر گرفته می شود دراین حالت بنهای تخفیف با راهنمایی کامل به ایمیل کاربر ارسال شده و می تواند از آن در آگهی های بعدی استفاده نماید.

در هرحال به صورت دوره ای و یا موقعیتی و یا برای مشتریان بلند مدت تخفیفها و شرایط ویژه ای درنظر گرفته می شود بنابراین پیشنهاد می کنیم در زمانهای مختلف از سایت بازدید فرمایید و از شرایط ویژه آگاه شوید.